Obdelava semena

Tretiranje

Da bi lahko v celoti zadostili potrebam po zaščiti semena pred škodljivci, Planta® ponuja izbiro obdelave in priprave semena glede na specifične potrebe kmetije. Predhodna obdelava semena z različnimi pripravki zagotavlja zaščito semen in rastlin, ter jim daje moč in zagon v zgodnjih fazah razvoja.
Tretirane vrste semen z različnimi navedenimi pripravki je potrebno naročiti vnaprej.
Fungicidi
Celest XL

Za aktivno snovjo Fludioksonil ter Metalaksil predstavlja Celest™ XL odlično zaščito pred napadi patogene glivice iz rodu Fusarium in Pythium.
Celest™ XL je standardni preparat za obdelavo semena koruze Planta®. Zaradi kombinacije dveh učinkovin, zagotavlja sistemsko delovanje.

Insekticidi
Sonido

Aktivna snov tiakloprid, Sonido™ je sistemični insekticid za zatiranje strun, posebno tistih iz rodu Agriotes.  
Sonido™ je nanesen neposredno na seme in je že prisoten v tkivu sadike ob času kalitve. Tretirano seme s tem pripravkom omogoča veliko bolj zanesljivo delovanje insekticida oziroma zaščite rastline kot pa če vnašamo pripravke v okolico semena s posebnim dozatorjem na sejalnici neposredno v tla. Sonido™ zagotavlja zaščito koreninskega sistema in biljke do nekaj tednov po vzniku (6-8 listov koruze).

Mesurol

Mesurol™ je repelent, ki temelji na aktivni snovi metiokarb, z lastnostmi za odganjanje ptičev, še posebej vran fazanov in golobov.  Mesurol™ omogoča ohranjanje količine posejanega semena ter tako prispeva k izboljšanju količine kaljivih semen.

Pospeševalci rasti
VigorMax®

VigorMax je prehranski izdelek, ki temelji na kelatnih mikroelementih z lastnostjo bio stimuliranja. Od njegovih sestavin je zelo pomemben cink, ki sodeluje pri nastajanju številnih kompleksnih encimov, in posredno vpliva na hiter začetni razvoj rastline.
VigorMax® zagotavlja pomembno »predjed« za takojšen zgodnji razvoj koreninskega sistema. Še posebej je tako tretirano seme s tem preparatom priporočljivo za težka tla in ob pogojih oteženega kmetovanja.

Priporočamo:
• Tam, kjer je setev otežkočena in nepopolna, kjer je zemlja nekompaktna zaradi ostankov predposevkov ali (še nedavno) stoječe vode, brez ugodnega okolja za razvoj korenin.
• V času zgodnje setve, ko so tla še hladna, pripravek omogoča ohranjanje in kalitev tudi pri nižjih temperaturah. Zaradi pospešitve kaljivosti je omogočeno sejanje koruznih sort višjega razreda oziroma z daljšim vegetacijskim ciklom ter posledično zagotavljanje večjih in stabilnejših donosov.  
• Setev na prodnatih terenih, nanosih, tleh, bogatih z muljem in v osnovi tam, kjer so prisojne lege, kjer poteka ogrevanje tal počasneje od običajnih, prav tako pa poteka rast počasneje in ostaja bolj pritlikava.

VigorBio®

VigorBio® je inovativen bio tehnološki pristop obdelavi semena s čimer seme na biološki način dodatno zavarujemo proti glavnim povzročiteljem glivičnih bolezni večinoma iz rodu Fusarium in Pythium. Posledično vpliva preparat zelo na boljšo kaljivost zrna.
VigorBio® je sestavljena kombinacija glivičnih mikroorganizmov »prijaznih rastlini« ki pripadajo rodu Trichoderma. Delujejo tako, da nevtralizirajo in paralizirajo aktivnost povzročiteljev bolezni gliv ter omogočajo boljši vstop hranil v rastlino.
VigorBio® je pomemben starter za rastlino zahvaljujoč uporabi fosfatnih metabolitov v kombinaciji z mikroorganizmi Trichoderma. Po koncu »izrednih razmer« je pri rastlini opazna aktivnost zgodnjega razvoja koreninskega sistema. 
 
V nasprotju s kemičnimi fungicidi, s katerimi je tretirano seme, ki imajo moč delovanja le nekaj tednov,  pa VigorBio®  »ščiti« rastlino ves čas njenega vegetacijskega cikla. Ta zasluga gre predvsem na račun  samo razmnoževalnega  delovanja  mikroorganizmov Trichoderma.

Opozorila

Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Tretirano seme moramo pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom moramo ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov.

Fitotoksičnost
Sredstvo uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično za navedene rastline. Če semena ne porabimo takoj po tretiranju, ga lahko hranimo največ tri mesece, po tem času sredstvo lahko zmanjša kalivost semena.

Mešanje
Sredstva ni potrebno mešati z drugimi pripravki.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom in načinom uporabe sredstva.

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj