Hibrid SNH 8605
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
  • FAO 600
Dni:
132
Tip:
  • Zobanka
Gostota setve:
- zrno:
65.000 - 75.000 stebel/Ha
- silaža:
75.000 stebel/Ha

Hibrid SNH 8605 je močan stroj za proizvodnjo silaže in zrnja.

Steblo: Zelo živahno, visoko s srednjo nastavitvijo storža, dobro razvit koreninski sistem, razvejan in prilagojen za podporo velike mase nad sabo. Bogata listna masa.

Storž: Zelo velik, elastičen (flex), dobro razvit v premeru s 16-18 vrstami in lepo dolžino. V pogojih vse večje konkurence med hibridi zastopa z značilnostjo (flex) visoko mesto v proizvodnem potencialu.

Prednosti: Stay green učinek, visoka proizvodnja suhega zrna in visok energetski potencial siliranega drobljenca (siliran šrot). Visoke vrednosti suhe snovi v biomasi in zelo prebavljiva silaža. V primerjavi z drugimi najboljšimi hibridi jim absolutno »stoji ob boku«. Zaradi svoje fleksibilnosti je prilagodljiva v vseh podnebnih področjih. Vegetacijski cikel ni posebno dolg, zato je primerna tudi za hladnejša področja.

Namen: Za pridelavo silaže, zrnja še posebej kot siliran drobljenec za krmo v prašičereji.

Nasveti za uporabo: Po prebavljivosti, vsebnosti vlaknin, visoki vsebnosti škroba ter na koncu veliki proizvodnji biomase je ta hibrid izbran kot eden najboljših za pridelavo silaže. Kljub temu je zelo priporočljiva sorta za proizvodnjo zrna ali za potrebe siliranega drobljenca. Zaradi nizke vsebnosti linolne kisline je ta odlična sorta za krmljenje v prašičereji.
Sejanje od začetka aprila do konca maja.

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj